Επιτυχόντες ΔΠΜΣ Ακ.Έτος 2016-2017

Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή στη συνεδρίαση της 16/6/2016 ενέκρινε την πρόταση της Επιτροπής Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17

Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή στη συνεδρίαση της 16/6/2016 ενέκρινε την πρόταση της Επιτροπής Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017. Η Επιτροπή έλαβε υπόψη το βαθμό πτυχίου, τη θεματική περιοχή της πτυχιακής εργασίας (αν υπάρχει), την εργασιακή εμπειρία, την ενασχόληση με αντικείμενα σχετικά με το πρόγραμμα, τη γνώση ξένων γλωσσών, μεταπτυχιακές σπουδές και την ερευνητική δραστηριότητα.

Η Επιτροπή επισημαίνει τον ικανοποιητικό αριθμό υποψηφιοτήτων, την τάση εδραίωσης του ΔΠΜΣ, τόσο εντός όσο και εκτός των δυο Τμημάτων που συμμετέχουν στην οργάνωση του, τη διάδοση θετικής εικόνας από τους φοιτητές και τους αποφοίτους του Προγράμματος, την πολύ καλή ποιότητα υποψηφίων, το ευρύ φάσμα υποψηφίων, την καλή ανταπόκριση της βιομηχανίας και των στελεχών και τέλος την πολύ καλή τοποθέτηση του προγράμματος έναντι του ανταγωνισμού.

Η Επιτροπή θέλει να ευχαριστήσει όλους τους υποψηφίους για την εκδήλωση ενδιαφέροντος στο πρόγραμμα και τη συμμετοχή τους στη διαδικασία αξιολόγησης. Ολοκληρώνοντας τη διαδικασία επιλογής, αποφασίζει ομόφωνα τον ακόλουθο κατάλογο επιτυχόντων για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Επιτυχόντες (με αλφαβητική σειρά):
Αναστασίου Αλεξάνδρα
Βάρσου Ειρήνη
Βυλλιώτης Ιωάννης
Γεωργόπουλος Παναγιώτης
Γκίκα Ζανέτα
Ζαβερδινός Κωνσταντίνος
Ζάμπος Δημήτριος
Καλυβάς Φώτιος
Καφάτος Ιωάννης
Κολέτσης Ανδρέας
Κολοφούση Μαρία
Κύρκος Δημήτριος
Μαλουτά Θεανώ
Μίχου Ελένη
Παναγιωτόπουλος Κωνσταντίνος
Παυλίδης Νικόλαος
Σταμουλακάτου Ειρήνη
Τζαγκαράκης Παναγιώτης
Τζοβλά Βασιλική
Τριανταφυλλόπουλος Νικόλαος
Τσαγκούρης Δημήτριος
Τσελίκογλου Κωνσταντίνος
Τσίπρας Παναγιώτης
Τσόκα Λαέρτ
Χάσκος Ευάγγελος
Χατζάκης Βασίλειος
Χατζηπερή Ζαφειρία

Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή επιθυμεί να συγχαρεί τους επιτυχόντες για την επιλογή τους.

Οι εγγραφές στο πρόγραμμα θα πραγματοποιηθούν τον Οκτώβριο 2016, κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης. Όσοι από τους επιτυχόντες επιθυμούν να εγγραφούν στο Πρόγραμμα, παρακαλούνται να καταθέσουν προκαταβολή των φοιτητικών εισφορών ύψους 200€ (ALPHA BANK, Αριθμός Λογαριασμού: 802002001000227, ΙΒΑΝ: GR0301408020802002001000227, Όνομα: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ε.Κ.Π.Α, Αιτιολογία: Δίδακτρα μεταπτυχιακού) έως και την 15η Ιουλίου 2016 και να επικοινωνήσουν άμεσα με την κα Καναβού στο τηλέφωνο 210-7275337 ή στο kkanavou@di.uoa.gr. Το ύψος των διδάκτρων ανέρχεται σε 900 Ευρώ ανά εξάμηνο (συνολικά 3600€ για τα τέσσερα εξάμηνα φοίτησης). Η προκαταβολή (200€) συμπεριλαμβάνεται στα 3600€). Σε περίπτωση μη ενδιαφέροντος εγγραφής στο πρόγραμμα, παρακαλούνται οι επιτυχόντες να επικοινωνούν άμεσα με την κα Καναβού στο τηλέφωνο 210-7275337 ή στο kkanavou@di.uoa.gr.

Αθήνα 16 Ιουλίου 2016

Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ

Αναπλ. Καθ. Ε. Χατζηευθυμιάδης

Management and Economics of Telecommunication Networks