Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

World Internet Project

Το WIP είναι ένα διεθνές συνεργατικό σχέδιο εργασίας που μελετά την επίδραση του Ίντερνετ στην κοινωνία.

Νέο ΔΠΜΣ με τίτλο “Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιάκων Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων”

Η Σύγκλητος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών αποφάσισε την έγκριση του Νέου Κανονισμού του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων» (Management and Economics of […]


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Παράταση προκήρυξης εισαγωγής φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2024-25

  Ακολούθως μπορείτε να βρείτε την Παράταση της προκήρυξης για την εισαγωγή των φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2024-25 στο ΔΠΜΣ «Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων» pdf


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πρόγραμμα Εξετάσεων Εαρινού 2023-24

    Νέο Πρόγραμμα Εξετάσεων Εαρινού εξαμήνου 2023-24 (updated 5.6.2024) Έναρξη 25-6-2024.


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Παρουσίαση των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών (ΠΜΣ) και Διατμηματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) του Τμήματος

Διαδικτυακή παρουσίαση: Τρίτη 21 Μαΐου 2024 στις 12:00 μέσω Webex Η Παρουσίαση των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών (ΠΜΣ) και Διατμηματικών/Διιδρυματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΚΠΑ θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας webex, την Τρίτη 21 Μαΐου 2024 στις 12:00. Join from the meeting link https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=m7c5a376017640389f57acf3f42ab09cd Join by […]


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΠΜΣ «Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων» – Προκήρυξη εισαγωγής φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2024-25

  Ακολούθως μπορείτε να βρείτε: την προκήρυξη εισαγωγής φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2024-25 στο ΔΠΜΣ «Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων»: μορφή pdf ή μορφή doc το υπόδειγμα αίτησης μορφή doc Οι αιτήσεις και όλα τα δικαιολογητικά κατατίθενται από 13/05/2024 έως 10/06/2024 ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://pgs.di.uoa.gr/outer/index.php


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων