Διδακτορικό Πρόγραμμα

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην ΔΙΟΙΚΗΣΗ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ προσφέρει τη δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής σε συναφή με το πρόγραμμα γνωστικά αντικείμενα υπό την επίβλεψη μελών ΔΕΠ και των δύο συμπραττόντων Τμημάτων.

Βρείτε και κατεβάστε την αίτηση εγγραφής στο διδακτορικό πρόγραμμα από τα έντυπα. (Αίτηση εγγραφής στο Διδακτορικό Πρόγραμμα)

Για την θεματική περιοχή της διδακτορικής διατριβής επικοινωνήστε με κάποιον από τους διδάσκοντες/μέλος ΔΕΠ.

Management and Economics of Telecommunication Networks