Παράταση Προκήρυξης ΔΠΜΣ 2016-2017 έως 23/05/2016

Ανακοινώνουμε ότι, η περίοδος υποβολής αιτήσεων του ΔΠΜΣ «Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων» για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17, παρατείνεται έως και τη Δευτέρα 23-5-2016 και ώρα 23:59:59.
Υπενθυμίζουμε ότι οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://applyodt.di.uoa.gr.

Management and Economics of Telecommunication Networks