Πρόγραμμα για Προπαρασκευαστικά μαθήματα 2008-2009

Τα προπαρασκευαστικά μαθήματα για τους πρωτοετείς φοιτητές θα διεξαχθούν από 29/09/2008 έως 10/10/2008. Η συμμετοχή των πρωτοετών φοιτητών είναι υποχρεωτική.
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων