Υποτροφίες

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Παρέχονται υποτροφίες απαλλαγής διδάκτρων ενώ επίσης προβλέπεται και απαλλαγή διδάκτρων με αντίστοιχη προσφορά έργου.

Αναλυτικά προβλέπονται:

  • Υποτροφίες απαλλαγής διδάκτρων στους δύο πρώτους φοιτητές με τον μεγαλύτερο μέσο όρο βαθμολογίας του εκάστοτε εξαμήνου, δεδομένου ότι η εξέταση των μαθημάτων ακολουθεί το τυπικό πρόγραμμα σπουδών
  • Απαλλαγή διδάκτρων κατά το μέγιστο για δύο φοιτητές ανά εξάμηνο για την προσφορά έργου στο ΔΠΜΣ σχετικά με καίριες ανάγκες του ΔΠΜΣ μετά από επαρκώς τεκμηριωμένη εισήγηση και απόφαση της ΕΔΕ.

Δείτε τον κανονισμό εδώ.

Κατεβάστε την αίτηση για χορήγηση υποτροφίας από τα έντυπα. (αίτηση παροχής υποτροφίας)

Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων