Πρόγραμμα Εξετάσεων

 

 

Πρόγραμμα εξεταστικής Φεβρουαρίου (updated 8.2) 2023-2024

Πρόγραμμα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2022-2023

Πρόγραμμα εξεταστικής Ιουνίου 2022-2023

Πρόγραμμα εξεταστικής Ιανουαρίου 2022-2023

Πρόγραμμα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2021-2022 (ενημέρωση 24.8)

Πρόγραμμα εξεταστικής Ιουνίου 2021-2022

Πρόγραμμα εξεταστικής Ιανουαρίου 2021-2022

Πρόγραμμα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2020-2021

Πρόγραμμα εξεταστικής Ιουνίου 2020-2021

Πρόγραμμα εξεταστικής Ιανουαρίου 2020-2021.

Πρόγραμμα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2019-2020.

Πρόγραμμα εξεταστικής Ιουνίου 2019-2020

 Πρόγραμμα εξεταστικής  Ιανουαρίου 2019-2020

Πρόγραμμα εξεταστικής  Σεπτεμβρίου 2018-2019

Πρόγραμμα εξεταστικής Ιουνίου 2018-2019

Πρόγραμμα εξεταστικής Ιανουαρίου 2018-2019

Πρόγραμμα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2017-2018

Πρόγραμμα εξεταστικής Ιουνίου 2017-2018

Πρόγραμμα εξεταστικής Φεβρουαρίου 2017-2018

Πρόγραμμα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2016-2017

Πρόγραμμα εξεταστικής Ιουνίου 2016-2017

Πρόγραμμα εξεταστικής Ιανουαρίου 2016-2017

Πρόγραμμα εξεταστικής Σεπτεβρίου 2015-2016

Πρόγραμμα εξεταστικής Ιουνίου 2015-2016

Πρόγραμμα εξεταστικής Φεβρουαρίου 2015-2016

Πρόγραμμα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2014-2015

Πρόγραμμα εξεταστικής Εαρινού Εξαμήνου 2014-2015

Πρόγραμμα εξεταστικής Χειμερινού Εξαμήνου 2014-2015

Πρόγραμμα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2013-2014

Πρόγραμμα εξεταστικής Εαρινού Εξαμήνου 2013-2014

Πρόγραμμα εξεταστικής Χειμερινού Εξαμήνου 2013-2014

Πρόγραμμα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2012-2013

Πρόγραμμα εξεταστικής εαρινού εξαμήνου 2012-2013

Προγραμμα εξεταστικής χειμερινού εξαμήνου 2012-2013

Πρόγραμμα Εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2009-2010

Πρόγραμμα Εξετάσεων Χειμερινού Εξαμήνου 2009-2010

Πρόγραμμα Εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2008-2009

Πρόγραμμα Εξεταστικής Φεβρουαρίου-Μαρτίου 2008-2009

Πρόγραμμα εξετάσεων Ιουνίου – Ιουλίου & Σεπτεμβρίου 2007-2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007-2008

Πρόγραμμα Εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2006-2007

 

Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων