Πρόγραμμα εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2021-2022

 

Το πρόγραμμα εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2021-2022 θα το βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο

 

Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων