Επιλογή Φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23

 

 

Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή στη συνεδρίαση της 28/06/2022 ενέκρινε την πρόταση της Επιτροπής Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Η Επιτροπή θέλει να ευχαριστήσει όλους τους/τις υποψηφίους για την εκδήλωση ενδιαφέροντος στο πρόγραμμα και τη συμμετοχή τους στη διαδικασία αξιολόγησης. Ολοκληρώνοντας τη διαδικασία επιλογής, αποφασίζει ομόφωνα τον ακόλουθο κατάλογο επιτυχόντων/ουσών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

 

Επιτυχόντες/ούσες (με αλφαβητική σειρά):

 

Doma Andia

Khalil Batoul

Αρσένη Αλεξάνδρα

Βαλσαμάκης Πασχάλης

Γιαννακούλιας Χρήστος

Δικαιάκου Γεωργία

Θεοδόσης Παπαλουκάς Διονύσιος

Κόλιας Γεώργιος

Μουσλέκ Σάρα

Παπαδόπουλος Αναστάσιος

Περτέση Ελπίδα

Σαμίου Νικολέττα

Σορώτος Αρτέμιος

Τζανάκη Ελένη

Τσιανάκα Βάια

Φλώρος Βασίλειος

 

Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή επιθυμεί να συγχαρεί τους/τις επιτυχόντες/ούσες. Η έναρξη των μαθημάτων και οι εγγραφές στο πρόγραμμα θα πραγματοποιηθούν μέσα στον Οκτώβριο, κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης. Όσοι/ες από τους/τις επιτυχόντες/ούσες επιθυμούν να εγγραφούν στο Πρόγραμμα, παρακαλούνται να αποστείλουν μήνυμα αποδοχής της θέσης τους στο kkanavou@di.uoa.gr  (κ. Κωνσταντίνα Καναβού).

 

Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ

Καθηγητής Ευστάθιος Χατζηευθυμιάδης

 Ανάρτηση Πράξεων στο Διαδίκτυο | Πρόγραμμα Δι@ύγεια – Προβολή Πράξης (diavgeia.gov.gr)
Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων