Πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου 2022-23 (Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022

 

 

Το πρόγραμμα για το χειμερινό εξάμηνο 2022-23 βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο
Έναρξη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022.

Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων