Δηλώσεις μεταπτυχιακών μαθημάτων και Διπλωματικών Εργασιών Εαρινού εξαμήνου 2023-24

 

  • Καλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ΜΕ ΕΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2018, 2019 ΚΑΙ 2020 των ΠΜΣ και ΔΠΜΣ:

Πληροφορική

Μηχανική Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Γλωσσική Τεχνολογία

Αλγόριθμοι, Λογική και Διακριτά Μαθηματικά

Data Science and Information Technologies

Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαστημικές Τεχνολογίες, Εφαρμογές και Υπηρεσίες

να δηλώσουν έως 6 μαθήματα εαρινού εξαμήνου και Διπλωματική Εργασία, από τις 15.04.2024 ως τις 15.05.2024  στο  Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Μεταπτυχιακών Σπουδών:
https://pgs.di.uoa.gr

  • Καλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ΜΕ ΕΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2021, 2022 και 2023 όλων των  παραπάνω ΠΜΣ και ΔΠΜΣ να δηλώσουν έως 6 μαθήματα εαρινού εξαμήνου και Διπλωματική Εργασία, από τις από τις 04.2024 ως τις 15.05.2024 στην  Πύλη Φοιτητολογίου του ΕΚΠΑ:

 https://my-uni.uoa.gr/

  • Η δήλωση μαθημάτων είναι υποχρεωτική για όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές ΜΕ ΕΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2018, 2019, 2020, 2021 , 2022 ΚΑΙ 2023.
Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων