Εναρξη Μαθημάτων 4-3, Πρόγραμμα Μαθήματων

 

 

Το πρόγραμμα μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο 2023-24 βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο.
Έναρξη Δευτέρα 4 Μαρτίου Πληροφορίες για το κάθε μάθημα στο eclass από τους διδάσκοντες

Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων