Αποτελέσματα επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών για το ΔΠΜΣ 2023

Αποτελέσματα επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών για το ΔΠΜΣ 2023

Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή στη συνεδρίαση της 13/07/2023 ενέκρινε την πρόταση της Επιτροπής Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2023- 2024. Η Επιτροπή θέλει να ευχαριστήσει όλους τους/τις υποψηφίους για την εκδήλωση ενδιαφέροντος στο πρόγραμμα και τη συμμετοχή τους στη διαδικασία αξιολόγησης. Ολοκληρώνοντας τη διαδικασία επιλογής, αποφασίζει ομόφωνα τον ακόλουθο κατάλογο επιτυχόντων/ουσών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων