Παράταση περιόδου υποβολής των αιτήσεων του ΔΠΜΣ “Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων” έως και 06/06/2023

 

Ανακοινώνεται η Παράταση  Προθεσμίας Προκήρυξης εισαγωγής φοιτητών για  το έτος  2022-23.

H περίοδος υποβολής των αιτήσεων εκτείνεται από 2/05/2023 έως και 06/06/2023.

Οι αιτήσεις και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται  ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://pgs.di.uoa.gr/outer/index.php

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα παρέχονται από την κα. Κων/να Καναβού (2107275337, kkanavou@di.uoa.gr)  και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.odt.uoa.gr.

 

Παράταση περιόδου υποβολής των αιτήσεων του ΔΠΜΣ “Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων”

Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων