Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

World Internet Project

Το WIP είναι ένα διεθνές συνεργατικό σχέδιο εργασίας που μελετά την επίδραση του Ίντερνετ στην κοινωνία.

Νέο ΔΠΜΣ με τίτλο “Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιάκων Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων”

Η Σύγκλητος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών αποφάσισε την έγκριση του Νέου Κανονισμού του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων» (Management and Economics of […]


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Παρουσίαση των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών (ΠΜΣ) και Διατμηματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) του Τμήματος

Διαδικτυακή παρουσίαση: Τρίτη 21 Μαΐου 2024 στις 12:00 μέσω Webex Η Παρουσίαση των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών (ΠΜΣ) και Διατμηματικών/Διιδρυματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΚΠΑ θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας webex, την Τρίτη 21 Μαΐου 2024 στις 12:00. Join from the meeting link https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=m7c5a376017640389f57acf3f42ab09cd Join by […]


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΠΜΣ «Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων» – Προκήρυξη εισαγωγής φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2024-25

  Ακολούθως μπορείτε να βρείτε: την προκήρυξη εισαγωγής φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2024-25 στο ΔΠΜΣ «Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων»: μορφή pdf ή μορφή doc το υπόδειγμα αίτησης μορφή doc Οι αιτήσεις και όλα τα δικαιολογητικά κατατίθενται από 13/05/2024 έως 10/06/2024 ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://pgs.di.uoa.gr/outer/index.php


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ολοκλήρωση Υποχρεώσεων παλαιού ΔΠΜΣ (ΟΔΤ)

  Ανακοίνωση σχετικά με τους παλαιούς μεταπτυχιακούς φοιτητές που εισήχθησαν έως και το ακαδημαϊκό έτος 2017-28   Ανακοίνωση ολοκλήρωσης υποχρεώσεων παλαιού ΔΠΜΣ (ΟΔΤ)


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δηλώσεις μεταπτυχιακών μαθημάτων και Διπλωματικών Εργασιών Εαρινού εξαμήνου 2023-24

  Καλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ΜΕ ΕΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2018, 2019 ΚΑΙ 2020 των ΠΜΣ και ΔΠΜΣ: Πληροφορική Μηχανική Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Γλωσσική Τεχνολογία Αλγόριθμοι, Λογική και Διακριτά Μαθηματικά Data Science and Information Technologies Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων Διαστημικές Τεχνολογίες, Εφαρμογές […]


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων