Επιτυχόντες ΔΠΜΣ Ακ.Έτος 2017-2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18

Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή στην συνεδρίαση της 11ης Ιουλίου 2017 ενέκρινε την πρόταση της Επιτροπής Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. Η Επιτροπή έλαβε υπόψη τον βαθμό πτυχίου, την θεματική περιοχή της πτυχιακής εργασίας (αν υπάρχει), την εργασιακή εμπειρία, την ενασχόληση με αντικείμενα σχετικά με το πρόγραμμα, την γνώση ξένων γλωσσών, τις μεταπτυχιακές σπουδές και την ερευνητική δραστηριότητα των υποψηφίων.

Η Επιτροπή επισημαίνει τον ικανοποιητικό αριθμό υποψηφιοτήτων, την τάση εδραίωσης του ΔΠΜΣ, τόσο εντός όσο και εκτός των δυο Τμημάτων που συμμετέχουν στην οργάνωση του, την διάδοση θετικής εικόνας από τους φοιτητές και τους αποφοίτους του Προγράμματος, την πολύ καλή ποιότητα υποψηφίων, το ευρύ φάσμα υποψηφίων, την καλή ανταπόκριση της βιομηχανίας και των στελεχών και, τέλος, την πολύ καλή τοποθέτηση του προγράμματος έναντι του ανταγωνισμού.

Η Επιτροπή θέλει να ευχαριστήσει όλους τους υποψηφίους για την εκδήλωση ενδιαφέροντος στο πρόγραμμα και την συμμετοχή τους στην διαδικασία αξιολόγησης. Ολοκληρώνοντας την διαδικασία επιλογής, αποφασίζει ομόφωνα τον ακόλουθο κατάλογο επιτυχόντων για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

 

Επιτυχόντες (με αλφαβητική σειρά):

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡΕΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΛΑΔΙΣΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΛΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΙΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΟΥΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΩΡΑΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΠΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΕΤΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΤΣΟΚΑ ΛΑΕΡΤ
ΦΟΥΡΜΟΥΖΗ ΙΩΑΝΝΑ

Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή επιθυμεί να συγχαρεί τους επιτυχόντες. Οι εγγραφές στο πρόγραμμα θα πραγματοποιηθούν τον Οκτώβριο 2017, κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης. Σε περίπτωση μη ενδιαφέροντος εγγραφής στο πρόγραμμα, παρακαλούνται οι επιτυχόντες να επικοινωνήσουν άμεσα με την κα Κων/να Καναβού στο τηλέφωνο 210-7275337 ή στο kkanavou@di.uoa.gr. 

                                                                                                  Αθήνα,  18 Ιουλίου 2017

Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ

Αναπλ. Καθ. Ε. Χατζηευθυμιάδης

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.

Management and Economics of Telecommunication Networks