Πρόγραμμα εξεταστικής Ιουνίου 2016-2017

Το πρόγραμμα της εξεταστικής για το Ακ. Έτος 2016-2017 (Εαρινό) θα το βρείτε εδώ.

Έναρξη 12 Ιουνίου 2017.

Management and Economics of Telecommunication Networks