Πρόγραμμα εξεταστικής Ιανουαρίου 2016-2017

Το πρόγραμμα της εξεταστικής για το Ακ. Έτος 2016-2017 (Χειμερινό) θα το βρείτε  εδώ.

Έναρξη 24 Ιανουαρίου 2017.

Management and Economics of Telecommunication Networks