11ο Φοιτητικό Συνέδριο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΦΣΔΕΤ)

Tο 11ο Φοιτητικό Συνέδριο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΦΣΔΕΤ) θα διεξαχθεί την Τρίτη 13 Μαΐου 2014 στο χώρο των εγκαταστάσεων της ΕEΔΕ (Λεωφ. Ιωνίας 200 και Ιακωβάτων 60, Αθήνα).
H καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή περιλήψεων είναι η 07/04/14.
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο site του συνεδρίου http://fsdet.dmst.aueb.gr.

Management and Economics of Telecommunication Networks