Παρουσίαση διδακτορικής διατριβής Παρασκευή 07/06/2013

Την Παρασκευή 07/06/2013 στις 12:30 στην αίθουσα Α9 ο υποψήφιος διδάκτωρ του ΔΠΜΣ κ. Τσελεκούνης Μάρκος θα παρουσιάσει ενώπιον της
τριμελούς επιτροπής την πρόοδο της διδακτορικής του διατριβής , με τίτλο “Μοντελοποίηση των ρυθμιστικών παρεμβάσεων στην τηλεπικοινωνιακή αγορά“. Η παρουσίαση γίνεται στα πλαίσια των σεμιναρίων του ΔΠΜΣ “Διοίκηση και Οικονομική των Τηλ/κών Δικτύων“.

Management and Economics of Telecommunication Networks