Αιτήσεις Προγράμματος 2016-2017

Στο πλαίσιο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων, που συνδιοργανώνουν τα Τμήματα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.
Αίτηση υποψηφιότητας μπορούν να υποβάλλουν πτυχιούχοι Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Οικονομικών Σχολών και Σχολών Διοίκησης όλων των ΑΕΙ της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Τμημάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι αντιστοίχων Τμημάτων των ΑΤΕΙ. Δικαίωμα αίτησης έχουν και οι τελειόφοιτοι των ανωτέρω τμημάτων, οι οποίοι μπορούν να εγγραφούν στο ΔΠΜΣ (εφόσον γίνουν δεκτοί) µόνο αν προσκομίσουν αντίγραφο πτυχίου ή υπεύθυνη δήλωση ολοκλήρωσης των σπουδών τους έως τις αρχές του Οκτωβρίου 2016.

Περίοδος υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων:
Έναρξη: Δευτέρα 11 Απριλίου 2016 (ώρα 11:00)
Λήξη: Παράταση μέχρι Δευτέρα 23 Μαΐου 2016 (ώρα 23:59:59)
Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://applyodt.di.uoa.gr
Συνεντεύξεις : Ιούνιος 2016 (για όσους κληθούν)
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων : Ιούνιος 2016

Πριν την έναρξη της συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης, χρειάζεται να έχετε σε μορφή PDF (μέγιστο 3MB ανά αρχείο) τα παρακάτω:
Αντίγραφο τίτλου σπουδών ή βεβαίωση ολοκλήρωσης
Αναλυτική βαθμολογία
Βιογραφικό σημείωμα
Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών (απλό αντίγραφο)
Αποδεικτικά ερευνητικών δραστηριοτήτων (αν υπάρχουν)
Μια έγχρωμη φωτογραφία σας
και δύο συστάσεις (αρκεί η εισαγωγή του ονόματος και του email του κάθε συστήνοντος).

Πληροφορίες δίδονται από την κα. Κωνσταντίνα Καναβού ( τηλ. 210-7275337, e-mail: kkanavou(at)di.uoa.gr και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.odt.uoa.gr.
Για να κατεβάσετε την Προκύρηξη και να διαβάσετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, κάντε κλικ εδώ.

odt_web

Management and Economics of Telecommunication Networks