Ανακοίνωση Εγγραφών 2014-2015

Οι εγγραφές των επιτυχόντων των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες, Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ιατρική και τη Βιολογία, Μικροηλεκτρονική και Διοίκηση και Οικονομική των Τηλ/κων Δικτύων για το ακ. έτος 2014-2015 θα πραγματοποιηθούν Τετάρτη 17 & 19 Δεκεμβρίου 2014 το διάστημα 11:00-13:00 στην Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλ/νιων.
Απαραίτητα για την εγγραφή στα ΠΜΣ/ΔΠΜΣ είναι η προσκόμιση ακριβές φωτοαντιγράφου της ταυτότητας και του πτυχίου, ή η επίδειξη του πρωτοτύπου για όσους έχουν προσκομίσει απλή φωτοτυπία.

Management and Economics of Telecommunication Networks