Ανακοίνωση Εγγραφών 2015-2016 Νέα

Οι εγγραφές των επιτυχόντων των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Τμήματος (Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες, ΔΠΜΣ Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ιατρική και τη Βιολογία, ΔΠΜΣ Μικροηλεκτρονική, ΔΠΜΣ Διοικηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων) για το ακ. έτος 2015-2016 θα πραγματοποιηθούν στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών την Παρασκευή 11/12/2015 και τη Δευτέρα 14/12/2015 το διάστημα 11:00-14:00.
Για την ολοκλήρωση της εγγραφής οι επιτυχόντες πρέπει να προσκομίσουν στη Γραμματεία:
α) μια φωτογραφία (μόνο οι επιτυχόντες του ΠΜΣ Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες),
β) φωτοτυπία ταυτότητας και
β) ακριβή φωτοαντίγραφα του πτυχίου και της αναλυτικής βαθμολογίας (η Γραμματεία κάνει δεκτές φωτοτυπίες του πτυχίου ή της βεβαίωσης περάτωσης σπουδών εφ’οσον συνοδεύεται απο το πρωτότυπο έγγραφο).
Σημειώνουμε ότι η εγγραφή μπορεί να γίνει με εξουσιοδότηση στην περίπτωση που δεν μπορεί να παρευρεθεί ο ίδιος ο φοιτητής.

Management and Economics of Telecommunication Networks