Πρόγραμμα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2014-2015

Ανακοινώνεται αλλαγή στο μάθημα Μικροοικονομική και Οικονομική της Διοίκησης (Α εξ.) που λόγω εκλογών μεταφέρεται στις 22/9 ημέρα Τρίτη.
Το νέο πρόγραμμα της εξεταστικής για το Ακ. Έτος 2014-2015 (Σεπτεμβρίου) θα το βρείτε εδώ.

Management and Economics of Telecommunication Networks