Ανακοίνωση Εγγραφών 2013-2014

Οι εγγραφές των επιτυχόντων στο ΔΠΜΣ για το ακαδ. έτος 2013-2014 θα πραγματοποιηθούν στο χώρο της Γραμματείας του Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών την Τρίτη 11/3/2014 και ώρα 11:00 – 14:00.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  • Εξουσιοδότηση, σε περίπτωση που η εγγραφή του φοιτητή πραγματοποιηθεί από άλλο πρόσωπο
  • Μια μικρή έγχρωμη φωτογραφία, σε περίπτωση που δεν είχατε προσκομίσει με την αίτησή σας
  • Αστυνομική ταυτότητα και φωτοτυπία αυτής επικυρωμένη.
  • Πρωτότυπο τίτλο σπουδών ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ή βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών (για όσους δεν τα έχουν καταθέσει με την αίτηση). Σε περίπτωση τίτλων σπουδών ξένων πανεπιστήμιων είναι απαραίτητη η ισοτιμία από το ΔΟΑΤΑΠ.
Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων