Ανακοίνωση Εγγραφών 2015-2016

Οι εγγραφές των επιτυχόντων του ΔΠΜΣ Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων για το ακ. έτος 2015-2016 θα πραγματοποιηθούν στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών την Τετάρτη 04/11/2015 & Παρασκευή 06/11/2015, το διάστημα 11:00-14:00.
Για την ολοκλήρωση της εγγραφής οι επιτυχόντες πρέπει να προσκομίσουν (εφ’όσον δεν το έχουν πράξει ήδη) στη Γραμματεία

α) φωτοτυπία ταυτότητας και

β) ακριβή φωτοαντίγραφα του πτυχίου και της αναλυτικής βαθμολογίας.
Σημειώνουμε ότι η εγγραφή μπορεί να γίνει με εξουσιοδότηση στην περίπτωση που δεν μπορεί να παρευρεθεί ο ίδιος ο φοιτητής.

Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων