Ανακοίνωση Εγγραφών 2016-2017

Οι εγγραφές των επιτυχόντων του ΔΠΜΣ «Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων» για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, θα πραγματοποιηθούν στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών την Πέμπτη 20/10/2016, ώρα 11:00 έως 14:00.
Για την ολοκλήρωση της εγγραφής οι επιτυχόντες πρέπει να προσκομίσουν:
α) φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
β) ακριβή φωτοαντίγραφα του πτυχίου και της αναλυτικής τους βαθμολογίας (η Γραμματεία κάνει δεκτές φωτοτυπίες του πτυχίου ή της βεβαίωσης περάτωσης σπουδών εφ’όσον συνοδεύοται από το πρωτότυπο έγγραφο).
Σημειώνουμε ότι, η εγγραφή μπορεί να γίνει από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, σε περίπτωση αδυναμίας του φοιτητή.

Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων