Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2007 – 2008

Το πρόγραμμα του χειμερινού εξαμήνου 2007 – 2008 είναι διαθέσιμο να το κατεβάσετε εδώ.

Το Α’ εξάμηνο ξεκινάει στις 15 Οκτωβρίου 2007.
Από την 1 εως τις 12 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν τα προπαρασκευαστικά μαθήματα.

Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων