Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2009-10

Το Πρόγραμμα χειμερινού Εξαμήνου 2009-2010 είναι διαθέσιμο εδώ.

Για οποιαδήποτε αλλαγή θα ενημερωθείτε έγκαιρα.

Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων