Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2010-11

Τα μαθήματα του χειμερινού εξάμηνου ξεκινούν τη Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου.
Το πρόγραμμα μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου 2010 – 2011 έχει υποστεί ορισμένες αλλαγές όσον αφορά την κατανομή αιθουσών. Το νέο πρόγραμμα είναι διαθέσιμο εδώ.

Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων