Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου Ακ. Έτους 2012-2013

Το ανανεωμένο πρόγραμμα του χειμερινού εξαμήνου 2012-2013 βρίσκεται εδώ.

Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων