Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2013-2014

Επείγουσα ανακοίνωση
Έναρξη μαθημάτων – Τετάρτη 11/12/13
Το πρόγραμμα μαθημάτων του χειμερινού 2013-2014 θα το βρείτε εδώ.

Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων