ΔΠΜΣ «Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων» – Προκήρυξη εισαγωγής φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2024-25

 

Ακολούθως μπορείτε να βρείτε:

  • την προκήρυξη εισαγωγής φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2024-25 στο ΔΠΜΣ «Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων»: μορφή pdf ή μορφή doc
  • το υπόδειγμα αίτησης μορφή doc

Οι αιτήσεις και όλα τα δικαιολογητικά κατατίθενται από 13/05/2024 έως 10/06/2024 ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://pgs.di.uoa.gr/outer/index.php

Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων