Συμπληρωματική ανακοίνωση για την επιλογή φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

 

Συμπληρωματική ανακοίνωση για την επιλογή φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή στη συνεδρίαση της 29/09/2023 ενέκρινε την συμπληρωματική πρόταση της Επιτροπής Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Η Επιτροπή θέλει να ευχαριστήσει όλους τους/τις υποψηφίους για την εκδήλωση ενδιαφέροντος στο πρόγραμμα και τη συμμετοχή τους στη διαδικασία αξιολόγησης. Ολοκληρώνοντας τη διαδικασία επιλογής, αποφασίζει ομόφωνα τον ακόλουθο κατάλογο επιτυχόντων/ουσών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

 

Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων