Πρόγραμμα μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2012-2013

Τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου 2012-2013 θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα στις 25/2/2013.
Το πρόγραμμα των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου 2013 θα το βρείτε εδώ.

Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων