Οδηγός Σπουδών

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το νέο οδηγό σπουδών 2018-2019.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τον προηγούμενο οδηγό σπουδών 2016-2017 .

Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων