Σπουδές

Η διάρκεια των σπουδών είναι 4 εξάμηνα. Τα μαθήματα καλύπτουν τεχνικά και οικονομικά θέματα όπως δίκτυα τηλεπικοινωνιών, τεχνολογίες και εφαρμογές διαδικτύου, οικονομικά δικτύων, αξιολόγηση τηλεπικοινωνιακών επενδύσεων, κλπ. Επίσης προβλέπονται μαθήματα ομογενοποίησης καθώς οι φοιτητές θα έχουν διαφορετικό υπόβαθρο. Απαιτείται επίσης η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας στο 4ο εξάμηνο.

Για τις ανάγκες του μεταπτυχιακού σε υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό προβλέπονται φοιτητικές εισφορές ύψους των 900€ ανά εξάμηνο. Προβλέπεται απαλλαγή διδάκτρων με αντίστοιχη προσφορά έργου. Οι παραπάνω εισφορές χρησιμοποιούνται για όλες τις δραστηριότητες που στοχεύουν στη διατήρηση και αύξηση της ανταγωνιστικότητας του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Δείτε την τον κατάλογο των μαθημάτων σύμφωνα με το τελευταίο ΦΕΚ (3592-2014) εδώ.

Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων