Δήλωση μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2020-2021

Καλούνται οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές όλων των ΠΜΣ και ΔΠΜΣ να δηλώσουν έως
6 μαθήματα εαρινού εξαμήνου, καθώς και διπλωματικές εργασίες ως τις
26/03/2021 στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Μεταπτυχιακών Σπουδών :
https://pgs.di.uoa.gr

Η δήλωση μαθημάτων ή/και διπλωματικής εργασίας είναι υποχρεωτική για όλους
τους μεταπτυχιακούς φοιτητές ΜΕ ΕΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2018, 2019 ΚΑΙ 2020.

Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων