Πρόγραμμα μαθημάτων του Εαρινού Εξαμήνου 2020

Το πρόγραμμα μαθημάτων του Εαρινού Εξαμήνου 2020 θα το βρείτε εδώ.
Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 17/2/2020.

*Τα μαθήματα επιλογής θα προσφερθούν ανάλογα με τη ζήτηση

Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων