Ηλεκτρονικό Περιοδικό

Η πρώτη έκδοση του ηλεκτρονικού περιοδικού μας “Tele-Economics” είναι διαθέσιμη!
1. Tele-Economics, Vol. 1
2. Tele-Economics, Vol. 1, Special Edition

 

Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων