Εγγραφές νέων φοιτητών στο ΔΠΜΣ για το ακ.έτος 2018-2019

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι εγγραφές για τους νέους φοιτητές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων για το ακ. έτος 2018-2019, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις προπτυχιακές σπουδές τους, θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 8 Noεμβρίου 2018, ώρες 10:30-13:30 στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
1) Πρωτότυποι τίτλοι σπουδών ή ακριβή φωτοαντίγραφα (για όσους κατέθεσαν απλή φωτοτυπία με την αίτησή τους).
2) Αστυνομική ταυτότητα και απλή φωτοτυπία αυτής.
Για όσους αναμένεται να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους με την εξεταστική Σεπτεμβρίου 2017-2018, θα ανακοινωθούν νέες ημερομηνίες εγγραφών.

Από την Γραμματεία
Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2018

Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων