Παράταση Υποβολής Αιτήσεων

Σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή των αιτήσεων των υποψηφίων φοιτητών του
ΔΠΜΣ “Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και
Πληροφοριακών Συστημάτων” για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, παρατείνεται
έως και τη Δευτέρα 27/8/2018.

Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων