Εγγραφές για τo ΔΠΜΣ “Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων”

Οι εγγραφές για τους επιτυχόντες του μεταπτυχιακού προγράμματος “Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων” για το ακ. έτος 2017-2018, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις προπτυχιακές σπουδές τους, θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2017 και την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2017 ώρες 11:00-13:00 στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλ/νιων.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1) Πρωτότυπο πτυχίο ή ακριβές φωτοαντίγραφο αυτού.

2) Αστυνομική ταυτότητα και απλή φωτοτυπία αυτής.

Για όσους αναμένεται η ολοκλήρωση των σπουδών τους με την εξεταστική Σεπτεμβρίου 2017-2018, θα ανακοινωθούν νέες ημερομηνίες εγγραφών.

Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων