Προκήρυξη για διδάσκοντες – ΔΠΜΣ Οικονομική & Δικοίκηση των Τηλ/κων Δικτύων

Το Διατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Διοίκηση και Οικονοµική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων» των Τµηµάτων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και Οικονοµικών Επιστηµών του EKΠΑ, προγραµµατίζει την περαιτέρω ενίσχυση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών του δραστηριοτήτων µε επιστήµονες υψηλής στάθµης που κατέχουν διδακτορικό δίπλωµα και ενδιαφέρονται να συµβάλουν στη διδασκαλία και έρευνα µε πλήρη ή µερική απασχόληση.

Ενδεικτικές περιοχές ενδιαφέροντος είναι οι ακόλουθες:

  • Τηλεπικοινωνίες – Δίκτυα
  • Πληροφοριακά Συστήµατα – Διαδίκτυο και Εφαρµογές
  • Μικροοικονοµική – Βιοµηχανική Οργάνωση – Οικονοµική των Δικτύων

Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλλουν βιογραφικό σηµείωµα µέχρι τις  28-09-2017 στη ηλεκτρονική διεύθυνση που ακολουθεί:

kkanavou@di.uoa.gr (Κωνσταντίνα Καναβού, τηλ 210-7275337)

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων