Αιτήσεις ΔΠΜΣ για το ακ. έτος 2017-2018

Στo πλαίσιo του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση και την Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων, που συνδιοργανώνουν τα Τμήματα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών και Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την 15η  Μαΐου έως και την 5η Ιουνίου (νέα ημερομηνία η 19η Ιουνίου 2017 μετά από παράταση, δείτε την ανακοίνωση εδώ) από τη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (κτίρια Πληροφορικής, Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια, τηλ. 210-7275192), κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από 11.00 π.μ. ως 14.00 μ.μ.

Μπορούν να αποστέλονται και ταχυδρομικά (με σφραγίδα ταχυδρομείου μέχρι και την 19η Ιουνίου 2017).

Για να κατεβάσετε την Προκήρυξη και να διαβάσετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, κάντε κλικ εδώ.

Για να κατεβάσετε το έντυπο της αίτησης κάντε κλικ εδώ (Αίτηση ΔΠΜΣ Οικονομική και Διοίκηση των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων).

Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων