Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2020-21

 

Το πρόγραμμα για το εαρινό εξάμηνο 2020-21 βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο
Έναρξη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου.

Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων